3/10/2009

Forum Galego de Política Feminista, 8 de marzo

La página del Forum Galego de Política Feminista lleva un tiempo en barbecho. Diferentes problemas técnicos añadidos a la falta de tiempo nos han tenido desconectadas una demasiado larga temporada.
No obstante, ahora, cerca del 8 de marzo, hemos podido resolver la situación.
Que la página haya estado en silencio no significa que la organización no haya tenido voz.
De hecho, hemos participado en diversos actos, congresos, foros…
Como muestra, la presentación del magnífico libro de Eugenia Rey Bouzas o el congreso sobre Mujeres y Literatura organizado por la Universidad de A Coruña.

8 de marzo
De nuevo un ocho de marzo plagado de problemas, de expectativas, de propuestas…
Entre los problemas, siempre la violencia, la prostitución, el desempleo, la pobreza…
La violencia que no cesa, que como ya sabíamos traspasa todas las fronteras, todas las barreras. Que traspasa incluso aquellas barreras que creíamos superadas y nos hacían sentir esperanzadas con la erradicación de esta barbarie: la barrera o la frontera de la edad. Un porcentaje demasiado alto de delitos violentos contra las mujeres son cometidos por varones muy jóvenes contra mujeres muy jóvenes. Varones y mujeres de edades tan tempranas que no saben lo que es vivir en otra situación política que no sea la democracia. Que no han oído hablar de impedimentos legales específicos para uno de los sexos por su pertenencia al mismo. Que no han padecido la segregación en la escuela, en la calle.
Varones y mujeres que creíamos haber educado en la igualdad.

Una violencia que no cesa contra las mujeres y que se encarniza contra aquellas en situación más vulnerable. La violencia que las hace ejercer la prostitución y la violencia que en el ejercicio de esa actividad mercantil, de esa estrategia de supervivencia, insiste en agredirlas y acaba muchas veces con sus vidas.

Los retos pendientes son muchos y de calado fundamental. Las acciones requeridas para romper los diques que impiden que la igualdad fluya en nuestra sociedad tienen que ser firmes y contar con el apoyo suficiente para que las voces de las mujeres sigan encontrando un espacio.
El aborto
El desempleo
La feminización de la pobreza….
…….POR TODO LO QUE NOS QUEDA¡¡¡¡¡¡¡¡

Presentación do libro AS MULLERES NOS PARTIDOS POLÍTICOS. O CASO GALEGO, de Eugenia Rey Bouzas a cargo da Presidenta do Forum, Paloma Rodríguez

O día 27 de febreiro presentouse en Ferrol, na Galería Sargadelos, o libro de Eugenia Rey Bouzas “AS MULLERES NOS PARTIDOS POLÍTICOS. O CASO GALEGO” editado por EMBORA.

Un libro indispensable para quen quere saber sobre as mulleres nos partidos políticos.
A temática elexida para a investigación de Eugenia Rey, a participación das mulleres nos partidos políticos, resulta de especial significación para introducir o el principio de igualdade en todos os ámbitos sociais, pois é a partires da política como a igualdade se concreta na vida das persoas.

Este traballo de investigación foi realizado de forma minuciosa e exhaustiva e reflicte de maneira clara, concreta e precisa non só a situación actual das mulleres no entramado dos partidos políticos, senón a evolución que esta inserción feminina na política sufriu durante os últimos anos. E tamén a forma na que esa participación retroalimenta e se relaciona co crecente posicionamento dos propios partidos a favor da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Trátase dunha investigación de obrigada lectura para os partidos, para as mulleres, para a política e para a cidadanía en xeral que da conta de cómo o feminismo está en condicións de influir decisivamente na acción política.

Sen embargo falar únicamente de logros conseguidos e de avances en materia de igualdade, sen dúbida importantes e significativos, sen mencionar os retos pendentes de futuro non pode ser máis que unha ilusión triunfalista non acorde coa realidade.

É certo, e así se reflicte na investigación de Eugenia Rey, que as mulleres no noso país e do noso entorno foron salvando paulatinamente os obstáculos para participar en organizacións políticas, sindicais ou calquera outra constituida formalmente consideradas ata fai relativamente pouco tempo fortalezas masculinas inexpugnables.

O problema xurde cando as mulleres tratan de integrarse naquelas organizacións informais nas que realmente se distribue o poder, o prestixio e os recursos. Os factores examinados e descritos pola autora van desde o marco legal existente, a cultura interna igualitaria ou non de cada partido político, o sistema de partidos en sí mesmo ou a existencia nos mesmos de políticas de xénero.

Traballo celebra o Día Internacional da Muller cunha exposición na Coruña sobre a evolución das galegas no eido laboral

Con motivo da celebración do Día Internacional de Muller o vindeiro 8 de marzo, a Consellería de Traballo apoiou a organización dunha exposición fotográfica e audiovisual na que se busca mostrar o percorrido sociolóxico da evolución de Galicia a través dos cambios experimentados polas mulleres galegas.
Dende o venres 6 de marzo ás 11,30 horas, e ata o día 30 deste mesmo mes, a mostra (m)2 estará aberta ao público na Sala de Exposicións da Fundación Caixa Galicia na cidade da Coruña (Rúa Médico Rodríguez, nº 2-4).
Esta exposición está formada por 16 fotografías a tamaño natural (de 2 metros de altura) nas que se amosa a vida de 16 mulleres galegas (8 nais e cadansúa filla) dende a perspectiva de nais, de fillas e de mulleres traballadoras. Tamén se pretende reflectir a mensaxe que as nais transmitiron ás súas fillas ao longo da vida. Trátase dunha reflexión sobre a forza e o empuxe que propiciaron vidas diferentes para a seguinte xeración, xa con acceso á formación e a unha profesión ligada á migración das zonas rurais ás cidades.
Esta mostra complétase cunha peza audiovisual, realizada por Sandra Rey, na que as mulleres que conforman esta exposición poñen voz a súa fotografía.
Con este traballo preséntanse nais traballadoras do sector primario, como mariscadoras, redeiras ou traballadoras do sector da conserva, que contrastan coas posibilidades de formación e de acceso a outros empregos por parte das súas fillas, que desenvolven a súa actividade profesional como bombeiras, pilotos de aviación ou cirurxiás.
A apertura desta mostra enmárcase dentro dos actos de celebración do Día Internacional da Muller. Tamén representa unha mostra do compromiso do departamento laboral da Xunta de Galicia coa igualdade e o emprego das mulleres galegas.
Este proxecto contou co patrocinio da Consellería de Traballo e coa colaboración doutras entidades e empresas galegas que están comprometidas con este proxecto e co que significa.